احمد عادلی

احمد عادلی

ورود به باسلام: ۱۳۹۴

احمد، اقتصاد خونده و سال‌ها با مسعود، بخش مالی و منابع انسانی باسلام رو به عهده داشته. این روزها ولی معاونت مالی رو به مهدی برخوردار سپرده و خودش درگیر توسعه برون‌مرزی باسلامه و داره سعی می‌کنه کسب‌وکارهای کوچیک غیر ایرانی هم بتونن توی باسلام فعالیت کنند.