حسین جوزی

حسین جوزی

ورود به باسلام، ۱۳۹۷

حسین جوزی دیتاساینتیست و برنامه‌نویسه. حدود دو دهه از زندگیش رو صرف دیتا و هوش مصنوعی و مسئله‌های زبان‌شناختی… کرده. با اومدنش نقش زیادی توی دیتامحور شدن باسلام داشت. در این سال‌ها، مدیریت رشد باسلام و بعدش مدیریت محصول باسلام با جوزی بوده. این روزها مسئله اصلی حسین جوزی، اتصال‌پذیری محصول باسلام از بیرونه؛ داره سعی می‌کنه کاری کنه که تیم‌های بیرون از باسلام بتونن روی باسلام بسازند و رشد ایجاد کنند.