روح‌الله رستم‌نژاد

روح‌الله رستم‌نژاد

ورود به باسلام، ۱۳۹۸

روح الله، می‌خنده، امیدواره. و از تکرار و سادگی کار، اذیت می‌شه. با مسئله‌های سخت و پیچیده فنی، موتورش گرم می‌شه. اون قدر که لبخند می‌زنه،‌ حرف نمی‌زنه. یکی از آخرین مسئله‌هایی که با هم‌تیمی‌هاش حل کرده، بازنویسی کل سیستم مالی باسلام بوده که هنوز احتمالا خستگیش در نرفته باشه!