سید محسن حسین جلالی

برنامه‌نویس؟ دیتاآنالیست؟ مدیر محصول؟ مربی؟ چی بگیم!

ورود به باسلام،۱۳۹۸

سید محسن، ویژگی اصلی شخصیتش استقلاله. با اینکه اضافه وزن نداره، تقریبا توی هیچ چارچوبی جا نمی‌گیره. معمولا نمی‌شه اسم شغلش توی باسلام رو شفاف گفت. کلا برنامه‌نویس باتجربه‌ایه، اما شبیه برنامه‌نویس‌ها کار نمی‌کنه، مدیریت محصول می‌کنه، ولی مدیر محصول‌ هم نیست. دیتاآنالیست هست، ولی تسک‌های دیتایی نمی‌ره سمتش. استخدامش سخته، نگه داشتنش سخت‌تر، ولی کارهای خاص و پیچیده‌‌ای رو می‌شه بهش سپرد که معمولا آدم‌ها زیر بار پیچیدگیشون نمی‌رن. این روزها درگیر توسعه محصولات زیرمجموعه PX باسلامه و داره سعی می‌کنه یه سری مرزهای اضافی بین تیم باسلام و بیرون باسلام رو برداره که برای توسعه دادن باسلام، لازم نباشه حتما عضو تیم باسلام باشی.