علیرضا گیوه‌چی

علیرضا گیوه‌چی

ورود به باسلام: ۱۳۹۹

علیرضا هنرمنده، طراحه. بی‌سروصدا میاد،‌ بی‌سروصدا می‌ره ولی تیم باسلام به هنرش اعتماد داره. از واکنش‌های کلامیش نمی‌تونی بفهمی که حرفت رو فهمیده یا نه،‌ ولی همون جمله‌های اول رو که گفتی، خودش تا فرحزاد رو می‌ره. می‌شینه پشت سیستمش، هدفون می‌ذاره و دیگه اونجا نیست!