علی محمدقاسمی

علی محمدقاسمی

ورود به باسلام: ۱۳۹۵

علی، بیش از هر چیز مهندس و برنامه‌نویسه، ولی این طور نیست که فقط کد بزنه. نجاری می‌کنه، لوله‌کشی و برق‌کاری بلده، دست به آچاره و اهل بیل زدن توی باغ و باغچه هم هست. اولین برنامه‌نویس باسلامه و هسته اولیه تیم فنی باسلام رو دور هم جمع کرده. حالا ولی درگیر ساخت محصولاتی برای روابط آدم‌ها در تیم باسلامه. اسم «منابع انسانی» رو هم عوض کرده به «تجربه آدم‌ها» (PX).