فرید الدین ساروی

مدیر ارشد فنی

ورود به باسلام، ۱۳۹۸

فرید ساروی از برنامه‌نویس‌های قدیمیه. کمتر حرف می‌زنه، بیشتر عمل می‌کنه. این روزها داره سعی می‌کنه زیرساخت فنی باسلام رو برای اتصال‌پذیری از بیرون آماده کنه؛ طوری که تیم‌های فنی بیرون باسلام بتونن بی‌دردسر، به سرویس‌های باسلام متصل بشن و باسلام رو بهبود بدند یا حتی بیزنس خودشون رو روی سرویس‌های باسلام بسازند.