محمدرضا آقایا

هم‌بنیانگذار و مدیر عامل

ورود به باسلام، سال ۱۳۹۱

محمدرضا مهندس شبکه‌ بوده، بعدش فلسفه هنر خونده، ولی آدم درس خوندن نیست. بیشتر به ساختن و توسعه دادن علاقه داره. اولین عضو باسلامه و مسئله اولش شکوفایی آدم‌ها بوده و هست. این روزها ولی مفهوم «جهت» براش خیلی مهمه و برای همین داره سعی می‌کنه جهت اصلی حرکت باسلام رو به سمتی تنظیم کنه که با قوانین خلقت جهان، هم‌راستا باشه. برای این کار، جدای از وقتی که داره با مدیران ارشدش می‌گذاره، بخش خوبی از وقتش صرف مطالعه و جست‌وجو و گفت‌وگو با بزرگان می‌شه.