محمدعلی سلطانی‌پور

محمدعلی سلطانی‌پور

ورود به باسلام، ۱۳۹۷

محمدعلی مهندسه، برنامه‌نویسه، ولی کابینت‌سازی هم کرده و از دستاش کار کشیده. به عنوان برنامه‌نویس فرانت وارد باسلام شد، ولی چپتر فرانت باسلام رو خیلی تقویت کرد و با همدیگه برای افزایش پرفورمنس وب باسلام خیلی چیزهای جدید رو وارد باسلام کردند.