کورش سلیمانی

کورش سلیمانی

ورود به باسلام، ۱۳۹۹

کورش سلیمانی از طفولیت دستش تو کده و از مدرسه راهنمایی کد می‌زده! وسط درس خوندن‌ها به شکل حرفه‌ای فوتبال بازی می‌کرده. حالا به عنوان مدیر محصول توی باسلام کار می‌کنه. همیشه اوپن‌ تو ورکه! چون اگه ببینه جای دیگه‌ای می‌تونه ارزش بیشتری خلق می‌کنه، می‌ره. این روزها ذهن و دلش درگیر match making توی باسلامه. مسئله اصلیش اینه که کدوم مشتری رو به کدوم غرفه‌دار و کدوم محصول باید وصل کرد و چرا.