22 تیر 1402

Back-End Developer

مسلط به: PHP Laravel Framework, PostgreSQL, Python, Redis تسلط/آشنایی با این موارد مزیت محسوب می‌شه: Search & Algorithms, Ranking & Relevance