فرهنگ ما

فرهنگ ما

جمع ما فروتن است.

سخاوتمندی، سادگی، خلوص، خیرخواهی

 • از ته قلب محبت می‌کنیم. ساده و خالص. بدون محاسبه‌گری‌های منفعت‌طلبانه.
 • آدم‌ها را دوست داریم. با هم خواهر و برادریم. یا در دین یا در خلقت.
 • هیچ انسانی به خاطر جنسیت، قومیت، نژاد، رنگ، ثروت یا مدرک تحصیلی‌ش بر دیگری برتری ندارد.
 • مخلص آدم‌هایی هستیم که آدم‌ها برایشان مهم هستند. نوکر آدم‌هایی هستیم که برای شکوفایی خلق خدا می‌جنگند.
 • می‌خواهیم با هم گشوده باشیم. مهربان باشیم. شفقت داشته باشیم.
 • آغوشمان برای یادگیری و فهمیدن از همه باز است و در اشتراک‌گذاری دانش و داشته‌هایمان سخاوتمندیم.
 • دوست داریم همه با هم باشیم. همه با هم موفق شویم. همه با هم خوشحال باشیم.
 • ادا را دوست ندایم. کار وقتی کار است که واقعی و خالص باشد.
 • سعی می‌کنیم در تعامل با کره زمین و اهالی آن کم هزینه باشیم. اهل ریخت و پاش الکی نیستیم.


جمع ما باورمند است.

شور، امید، آزادگی، اشتیاق

 • محکم کار می‌کنیم. امیدواریم.
 • جهان را زیبا می‌بینیم و می‌خواهیم زیباترش کنیم. با سلام. این نگاه ما به جهان است.
 • نشاط و انرژی در کار برایمان مهم است. وقتی انرژی در اوجش نیست نشانه‌ای از یک درگیری درونی است.
 • سکون و بی‌حالی چندش است. وقتی می‌شود حرکت کرد و پرواز کرد، چسبیدن به زمین چرا؟
 • بی‌قراریم. پرتلاشیم. این بی‌قراری از باورمان می‌آید.
 • بلندپروازم. چشم‌اندازی ابدی هست؟ آن را می‌خواهیم.
 • انگار که همیشه راهی هست و پیدا می‌شود.
 • سرسخت زاینده هستیم. این بار نشد، بار بعدی. این راه نشد، راه بعدی. شکست معنا ندارد. یاد می‌گیریم.
 • به استقبال مساله‌ها می‌رویم. مساله‌ها فرصت شکوفایی است. حل مساله یعنی رفع موانع شکوفایی.
 • می‌شود با خیرخواهی برای دیگران به موفقیت رسید. موفقیت جمع ما در گرو شکست یا محدودیت کس دیگری نیست.
 • آزادیم. آزادِ آزاد. می‌خواهیم درگیر هیچ بندی غیر از خدا نباشیم. بندی هم برای کسی نباشیم.

جمع ما روراست است.

راستی، درستی، صراحت

 • جز با درستی و یکپارچگی درونی نمی‌شود به اوج انرژی و نشاط رسید.
 • اوج بودن=اوج انرژی
 • وقتی اشتباه کردیم، جرات پذیرش آن و فریاد زدن حقیقت را داریم. سهم خودمان را برمی‌داریم و درستش می‌کنیم.
 • پشت سر آدم‌ها حرف نمی‌زنیم. اگر مشکلی هست، اول به خودش می‌گوییم. خیرخواهانه، صریح و باجسارت. اگر حل نشد خودش را CC می‌کنیم و escalate می‌کنیم.
 • کار را تمام می‌کنیم. بهانه‌ای باقی نمی‌گذاریم. کارهای ناتمام یکپارچگی و انرژی‌مان را سوراخ می‌کند.
 • تلاش می‌کنیم حرف و عملمان یکی باشد. خودمان باشیم. ظاهر و باطن.
 • در باسلام امانت‌دار پول و اعتبار و شخصیت آدم‌ها هستیم.
 • از سیاسیت‌ورزی بدمان می‌آید.
 • از دید همکارها و اهالی بازار کم هزینه و پرفایده هستیم.
 • نفع ما از طریق نفع مردم می‌آید. نیازی به خودخواهی نداریم. منفعت اگر می‌خواهیم، باید نفع برسانیم.
 • مسئولیت‌پذیر و کنش‌گریم. وقتی مشکلی هست، مشکل همه ما است. وقتی چالشی هست به سمت حلش می‌رویم.

جمع ما مشارکتی است.

گشودگی، توزیع‌شدگی، فراوانی

 • انحصارطلبی زیبا نیست. دوست داریم همه چیز در اختیار همه باشد.
 • به فراوانی باور داریم. جا برای همه هست. زمین خدا وسیع است.
 • به پلتفرم و اکوسیستم بودن باور داریم. همه در کنار هم و با هم. به اندازه‌ی تلاش هر کس جا برای رشد و شکوفایی هست.
 • دنبال توزیع‌شدگی بیشتر و بیشتر هستیم. انگار توزیع‌شدگی به شکوفایی و فرصت‌دهی نزدیک‌تر است.
 • ما بستر را توسعه می‌دهیم و از تماشای موفقیت آدم‌ها در آن خوشحال می‌شویم. خودمان کاری جز توسعه‌ی پلتفرم انجام نمی‌دهیم.
 • با مشارکت و حضور اهالی است که رشد می‌کنیم.
 • هر جایی در تصمیم‌گیری‌های بزرگ نگرانی داشتیم، می‌رویم سراغ اهالی باسلام (community) و از اهلش می‌پرسیم.
 • هم به همه‌ی هویت‌ها و گوناگونی‌ها احترام می‌گذاریم و دوستشان داریم، هم خودمان هستیم و باورش داریم.