Full-Stack Developer

[opportunities_tag]

شرح شغلی:

توسعه و نگهداری سرویس‌های بک‌اندی قابل اتکا و مقیاس‌پذیر

تست‌نویسی بر روی Feature های پیاده سازی شده و رفع خطاهای موجود در سیستم

کارکردن با دیتابیس‌های SQL برای طراحی و مدل سازی اطلاعات و بهینه‌سازی دیتابیس

پیاده سازی و استفاده از API های REST و به روز نگه داشتن داکیومنت‌های مربوط به آن

استفاده از کافکا برای انتقال پیام و استفاده از ردیس برای کش و مدیریت Session ها

داشتن و یا کسب دانش کافی در زمینه فناوری‌های وب سرورها

همکاری با اعضای تیم با استفاده از متدولوژی مطرح شده

همکاری با اعضای تیم در مسائلی مانند بازنگری کدها  (code review)، اشتراک دانش و حل مسائل جدید

تلاش برای حل چالش‌های جدید و تطبیق خود با نیازمندی‌های جدید تیم

پیاده‌سازی نیازمندی های جدید در سرویس‌های فرانت اند

پیاده سازی کدها به صورتی که حداکثر سرعت و کیفیت را داشته باشند

در نظر گرفتن مسائل امنیتی در پیاده‌سازی‌ها  (frontend and backend)

تعامل با تیم های UI/UX برای بررسی در مورد انجام پذیر بودن طراحی‌ها

در نظر گرفتن و مشورت کردن در مورد SEO در صورت پیاده‌سازی بر روی صفحاتی که در مورد آنها SEO اهمیت دارد

*مهارت‌هایی تسلط کامل بر اون‌ها ضروری هست:*

Vue Js, PHP Laravel Framework, Python, Redis, Elsaticsearch, PostgreSQL, React

*مهارهایی که آشنایی با اون‌ها ضروری هست:*

Search & Algorithms, Ranking & Relevance