11 شهریور 1402

Product Designer

Key job responsibilities: A product designer’s role involves crafting user-centric designs for digital products. They engage in research to comprehend user requirements and inclinations, and then […]
8 شهریور 1402

Full-Stack Developer

شرح شغلی: توسعه و نگهداری سرویس‌های بک‌اندی قابل اتکا و مقیاس‌پذیر تست‌نویسی بر روی Feature های پیاده سازی شده و رفع خطاهای موجود در سیستم کارکردن با […]
8 شهریور 1402

Security Engineer

We are looking for a passionate and skilled penetration tester to join our security team and help us protect our systems and data from cyber threats. […]
22 تیر 1402

کارشناس پشتیبانی

شرح شغل و وظایف اگر تعامل‌ با آدم‌ها و کمک‌کردن به آن‌ها را دوست دارید این کار می‌تواند برای شما باشه • پاسخگویی به تماس‌های تلفنی […]
22 تیر 1402

Back-End Developer

مسلط به: PHP Laravel Framework, PostgreSQL, Python, Redis تسلط/آشنایی با این موارد مزیت محسوب می‌شه: Search & Algorithms, Ranking & Relevance